Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A noroaming.hu weboldal használatával és megrendelése elküldésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az oldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

 

Üzemeltető és szolgáltató
Cégnév: NO ROAMING Telekommunikációs Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Damjanich u 30.
Telephely: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.
Adószám: 22936451-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 140346
Bankszámlaszám: 10700196-69989887-51100005
Szerződés nyelve: magyar
E-mail: info@noroaming.hu
Webáruház: www.noroaming.hu
Info: +36203800996;
Technikai help desk: +36202610313

 

Felhasználó: az a személy, aki saját vagy cége nevében megrendeli Üzemeltető www.noroaming.hu weboldalán keresztül elérhető eszközeit, szolgáltatásait.

Megvásárolható, kölcsönözhető termékek, szolgáltatások köre

Üzemeltető Telekommunikációs termékek kiskereskedelmével, kölcsönzésével foglalkozik. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

 

Kölcsönözhető eszközök megrendelésének elküldésével Felhasználó a kiválasztott eszközt az általa megadott időtartamra kölcsönzi.
A megrendelés elküldése előtt Felhasználó köteles Üzemeltető weboldalán megismerni a kölcsönzés feltételeit és menetét. Felhasználó ezeket a megrendelés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja, továbbá a megrendelés leadásával az alábbi információkat szándékosan megosztja Üzemeltetővel a teljesítés érdekében:

Név
Cím
Telefonszám
E-mail cím
Átvétel helye
Átvétel dátuma
Utazás/indulás dátuma
Visszaérkezés dátuma
Eszköz leadásának dátuma

 

Kölcsönözhető eszközök használatára vonatkozó feltételek:
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás csak az általa a megrendeléskor kiválasztott ország(ok)ban és időpontban használható a megrendeléskor megismert feltételekkel. A hibás használatból eredően felmerülő költségek révén Felhasználónak további fizetési kötelezettsége keletkezik.

Felhasználó felel a használat során tanúsított magatartásáért.

Felhasználó köteles az Eszközt kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért anyagi felelősséggel tartozik, melynek összege 20.000,-Ft/MiFi router, 5.000,-Ft/SIM-kártya, 30.000,-Ft/ENC.

Üzemeltető átadáskor tájékoztatja Felhasználót az eszköz(ök) használatának módjáról és/vagy a használati útmutatót nyomtatott formában is mellékeli. A nem megfelelő behelyezés, beállítások, illetve használat következtében felmerülő költségek a kölcsönzési díj mértékéig Felhasználót terhelik.

A jelen szerződésben meghatározott határidőn túli (eszköz leadásának dátuma), késedelmes eszközleadás esetén Szolgáltató jogosult napi 1000 Ft késedelmi díj felszámítására, mely az eszköz visszaérkezésekor fizetendő.

ENC eszközök esetén a fizetett előlegen felüli fogyasztás esetén Szolgáltató jogosult saját döntése alapján a használatról számlát kiállítani, melynek Felhasználó részéről határidőben történő megfizetéséhez kötheti a szolgáltatás további nyújtását.

 

Napi korlátlan adatforgalomra vonatkozó FONTOS információk
Horvátország: egy 24 órás perióduson belüli 1GB adatforgalom felett a szolgáltató az adatátviteli sebesség korlátozásának jogát fenntartja.

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. Az árak a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák. Az eszközök átvehetőek házhoz szállítással vagy személyesen.

 

Szállítási információk
A mindenkori szállítás díjakat a kosár nézetben, a megrendelt eszközök mennyisége és a kiválasztott szállítási mód alapján kalkulálja rendszerünk. A csomagokat a Magyar Posta vagy futárszolgálat szállítja ki a megadott szállítási címre.

A házhoz szállítás díja: 1600 Ft

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy legkésőbb a Megrendelő által az Átvétel dátuma mezőben megadott napon történjen meg az eszköz(ök) kiszállítása, azonban mivel a házhoz szállításért felelős alvállalkozó partnerek munkaszervezéséért felelősséget vállalni nem tud, ezért a szállítás történhet más napon is.

A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Személyes átvétel esetén Felhasználó átvételkor szintén köteles ellenőrizni a kapott eszközök épségét.

 

Személyes átvétel
Személyes átvételre a Szolgáltató honlapján feltüntetett helyeken van lehetőség. Szolgáltató az átvételért díjat számíthat fel, mely díjakról a Pénztár menüpontban kap Felhasználó tájékoztatást.

Eszközök átvételére kizárólag a Megrendelésben megjelölt helyen és időpontban van lehetőség, amennyiben az Ügyfélszolgálat a megrendelést visszaigazolta.

 

Megrendelés
A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat e-mailben visszaigazolja.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag/szállítási díj ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 

Eszközök leadása
Megrendelő köteles az eszköz(öke)t legkésőbb a megrendelésében a Leadás időpontja mezőben megadott napon személyesen bármelyik Személyes átvevő ponton leadni, vagy legkésőbb azon a napon könyvelt küldeményként Szolgáltató 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6. számú telephelyére címezve regisztráltküldeményként feladni.

A jelen szerződésben meghatározott határidőn túli (eszköz leadásának dátuma), késedelmes eszközleadás esetén Szolgáltató jogosult maximum napi 1000 Ft késedelmi díj felszámítására, mely az eszköz visszaérkezésekor fizetendő.

Amennyiben az eszköz leadásának megjelölt dátumát követő 15 napon belül Felhasználó az eszközt nem adja le, úgy Szolgáltató azt elveszettnek tekinti, és Felhasználónak 20.000,-Ft/MiFi router, 5.000,-Ft/SIM-kártya, 30.000,-Ft/ENC fizetési kötelezettsége keletkezik.


Vásárlás esetén az elállás joga

A megrendelt termék kézhez vételétől számított nyolc naptári napon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a No Roaming Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.
Kölcsönzés esetén az eszköz átvételével Felhasználó elállási joga megszűnik.

A teljesítés megkezdését megelőzően a megrendelés mindennemű következmény nélkül lemondható, az előzetesen kifizetett bérleti díj és vételárat teljes egészében visszautaljuk vagy készpénzben visszafizetjük, az eredeti fizetési módtól függően.

Jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban lásd: A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet.


Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a megrendelésre. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül teheti meg.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 8 nap beszámításakor. A levelet ajánlott levélként vagy csomagként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

Az eszközök használatával (adatforgalom generálása, úthasználat) Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik az elállási jog gyakorlása esetén is!

 

Adatkezelés
A weboldal használata során rendelkezésére bocsátott adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

Neve, e-mail címe megadásával feliratkozik hírlevelünkre, melyben kizárólag akcióinkról, szolgáltatásainkról, termékeinkről küldünk tájékoztatást. Hírlevélről bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevélben feltüntetett Leiratkozás gomb segítségével.

A megrendelt termékről számla készül, mely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

 

A feltüntetett árak bruttó árak.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

Kelt: 2017. 04. 24.